Klauzula RODO (GDPR Compliant)

RODO

 

Od 25.05.2018r.  obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest YAHU MODELS Urszula Bargiel z siedziba w Siemianowicach Śl. Przy ul. Wyzwolenia 20, kod pocztowy 41-103, tel. 518 477 369, NIP 643 102 36 06, REGON 243369866, strona http://yahumodels.siemianowice.com, adres e-mail yahumodels@wp.pl,  yahumodels@gmail.com zwany dalej Administratorem.

1/

Informujemy, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nazwy, adresu, adresu e-mail, identyfikatorów NIP, REGON oraz nr. telefonu

2/

Podane przez Państwa dane osobowe w ofercie zakupowej, dokumencie zamówienia , umieszczone na fakturze, dokumencie przewozowym, ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym oraz umieszczone w zbiorze zaksięgowanych dokumentów, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Państwa zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakupu, dostawę towarów będących przedmiotem działalności Administratora oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących prowadzenia księgowości. Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej np. windykacja należności.

3/

Podstawa prawna to

art.6 ust.1bRODO- niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

 art.6 ust.1cRODO-niezbędność do wypełniania obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego

art.6 ust.1fRODO- niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

4/

Dostęp do Państwa danych osobowych będzie miał wyłącznie właściciel , współwłaściciel firmy oraz upoważniona firma księgowa, podwykonawcy usług przewozu towarów

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5/

Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego o ile nie skorzystają Państwo z przysługującego prawa do usunięcia danych osobowych.

6/

Posiadają Państwo dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały trwale usunięte w celu zmiany informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia.

7/

Przysługuje Państwu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych  narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

8/

Przesłanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Państwa zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę towarów będących przedmiotem działalności Administratora oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych(księgowość). Przekazanie danych jest dobrowolne, Administrator dołoży wszelkich starań, aby przekazane dane były chronione zgodnie z prawem.

 

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszą firmą.